Instalacja na terenie Niemiec 27.10.2020 ☀️🍀
Hass Muhlhausen
Obiekt : fabryka
Moc instalacji 482,06 kW
Moduły : Trinasolar 335 W 1438 szt.
Inwentery sieciowe : Solar Edge + optymalizatory P730 (719szt)
FIMI Drone Camera
FIMI Drone Camera
FIMI Drone Camera